Tập đọc: Thư gửi các học sinh


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc Đọc trôi chảy, lưu loát, đúng các từ ngữ trong bức thư của Bác Hồ, tình cảm thân ái, trìu mến, thiết tha, tin tưởng của Bác đối với Việt...