Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. CÁCH ĐỌC -  Đọc lưu loát, trôi chảy đúng nhịp của thể thơ tự do. -  Diễn cảm, giọng chậm rãi, ngân nga thể hiện niềm xúc động của tác giả khi...