Tập đọc: Tiếng rao đêm


Phương pháp giải - Xem chi tiết Nội dung: Ca ngợi hành động cao đẹp của một thương binh, bất chấp mọi hiểm nguy, dám xông vào đám cháy để cứu 1 em bé thoát nạn. Lời giải chi tiết...