Tập đọc: Tiếng vọng


Phương pháp giải - Xem chi tiết 1. Cách đọc -  Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ. -  Diễn cảm bằng giọng nhẹ nhàng, trầm buồn thể hiện cảm xúc xót thương, ân hận trước cái chết thương tâm...