Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây


Lời giải chi tiết 1. Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh một ngôi nhà đang xây?Trả lời:Đó là những chi tiết: - Giàn giáo tựa cái lồng; Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây; Bác thợ nề...