Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh


Phương pháp giải - Xem chi tiết Ghi nhớ: Bài văn tả cảnh thường có ba phần: - Mở bài: Giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả. - Thân bài: Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi...