Tập làm văn – Làm biên bản một vụ việc


Tập làm văn - Làm biên bản một vụ việc1. ĐỌC BIÊN BẢN VỀ VIỆC MÈO VẰN ĂN HỐI LỘ CỦA NHÀ CHUỘT (Tiếng Việt 5, tập một, trang 161 - 162), trả lời câu hỏi: Nội dung và cách...