Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc


Lời giải chi tiết 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi Nội dung và cách trình bày biên bản (trang 161 - 162 SGK Tiếng Việt 5 tập 1) có những điểm gì giống và khác với biên bản...