Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động


Lời giải chi tiết Câu hỏi:1. Đọc câu chuyện "Một buổi sinh hoạt tập thể" (Trang 23-24 - Sách giáo khoa) và trả lời câu hỏi:a)   Các bạn trong lớp tổ chức buổi liên hoan văn nghệ nhằm mục đích...