Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê


Lời giải chi tiết 1. Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến và trả lời câu hỏi a. Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về: - Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm...