Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê – Tuần 5


Lời giải chi tiết 1. Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:a. Số điểm dưới 5b. Số điểm từ 5 đến 6c. Số điểm từ 7 đến 8d. Số điểm từ 9...