Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp


Lời giải chi tiết Đề bài: Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em.Trả lời:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTrường Tiểu học Kim ĐồngTỔ 3BIÊN...