Tập làm văn: Luyện tập làm đơn


Lời giải chi tiết 1. Đọc lại bài văn sau và trả lời câu hỏi:Thần Chết mang tên 7 sắc cầu vồng   Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, để diệt sạch cỏ cây trên đường chuyển quân của...