Tập làm văn: Luyện tập làm đơn – Tuần 11


Lời giải chi tiết Đề bài: Chọn một trong các đề sau đây:1. Phố em có một hàng cây to, nhiều cành vướng vào đường dây điện, một số cành sà xuống thấp, mùa mưa bão đến dễ gây nguy...