Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh – Tiết 1 – Tuần 7


Tập làm văn - Luyện tập tả cảnh1. Đọc bài Vịnh Hạ Long (Tiếng Việt 5, tập một, trang 70 - 71), làm các việc sau:a) Xác định phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn:- Hướng dẫnMở...