Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tiết 2 – Tuần 7


Lời giải chi tiết Đề bài: Dựa vào dàn ý mà em đã lập trong tuần trước, hãy viết một đoạn văn miêu tả cảnh sông nước.Trả lời:              Quê hương em có dòng sông...