Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 1


Lời giải chi tiết 1. Đọc bài văn dưới đây và nêu nhận xét:a) Tác giả tả những sự vật gì trong buổi sớm mùa thu? b) Tác giả quan sát sự vật bằng những giác quan nào? c) Tìm...