Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 3


Lời giải chi tiết 1. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:Mưa rào     Một buổi có những đám mây lạ bay về. Những đám mây lớn nặng và đặc xịt lổm ngổm đầy trời. Mây tản ra từng...