Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 4


Lời giải chi tiết Tập làm văn : Luyện tập tả cảnh1. Quan sát trường em. Từ những điều đã quan sát được, lập dàn ý cho bài văn miêu tả ngôi trường.Trả lời:Lập dàn ý cho bài văn miêu...