Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 6


Lời giải chi tiết 1. Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi a. Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng xanh thẳm, như dâng cao lên, chắc nịch. Trời...