Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 7


Lời giải chi tiết 1. Đọc bài văn sau và trả lời các câu hỏi:Vịnh Hạ Long            Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh có một không hai của đất nước Việt Nam.            Cái đẹp của Hạ Long trước hết...