Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh – Tuần 8


Lời giải chi tiết 1. Lập dàn ý miêu tả một cảnh đẹp ở địa phương em. Trả lời :A. Mở bài :Giới thiệu chung về cảnh mà em sẽ tả (Thác Đam- bri ở huyện Bảo Lâm, thị xã Bảo...