Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài) – Tuần 19


Lời giải chi tiết 1. Đọc hai đoạn kết bài dưới đây và cho biết cách kết bài ở hai đoạn này có gì khác nhau :a)  Đến nay, bà đã đi xa nhưng những kỉ niệm về bà vẫn...