Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài)


Lời giải chi tiết 1. Dưới đây là hai đoạn mở đầu bài văn tả người. Theo em, cách mở bài ở hai đoạn này có gì khác nhau?a) Nếu có ai hỏi rằng "Em yêu ai nhất ?" thì...