Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình) – Tiết 1 Tuần …


Lời giải chi tiết 1. Chọn làm một trong hai bài tập sau:a. Đọc lại bài Bà tôi của Mác- xim Go-rơ-ki vừa học tuần trước và trả lời câu hỏi:- Đoạn 1 tả đặc điểm gì về ngoại hình của bà?+Tóm...