Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình) – Tiết 2 Tuần …


Lời giải chi tiết 1. Viết đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp. Trả lời: Những ngày đến trường, em thường gặp cô Lan - cô giáo đã dạy em vào năm học lớp Hai....