Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận


Lời giải chi tiết 1. Đọc lại bài Cái gì quý nhất? sau đó trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 a. Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề gì? b. Ý kiến của mỗi bạn...