Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận – Tuần 9


Lời giải chi tiết 1 : Dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện dưới đây, em hãy mở rộng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận cùng các bạn.Đất, Nước, Không Khí và Ánh...