Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện


Lời giải chi tiết 1. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 4, trả lời các câu hỏi sau :a)  Thế nào là kể chuyện ?b)  Tính cách của nhân vật được thể hiện qua những mặt nào ?c) ...