Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh


Lời giải chi tiết 1. Liệt kê những bài văn tả cảnh mà em đã học trong học kì I. Trình bày dàn ý của một trong các bài văn đó. Trả lời:  a) Liệt kê những bài văn tả...