Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật


Lời giải chi tiết 1. Đọc bài văn sau và thực hiện yêu cầu nêu ở dưới :Cái áo của baTôi có một người bạn đồng hành quý báu từ ngày tôi còn là đứa bé 11 tuổi. Đó là...