Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn


Lời giải chi tiết 1. Hoàn thành đơn xin học theo mẫu.Trả lời:CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcTp Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 6 năm 2018ĐƠN XIN HỌCKính gửi Thầy...