Tập làm văn – Tả cảnh (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)


Lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài sau:1. Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em.2. Tả một đêm trăng đẹp.3. Tả trường em trước buổi học.4. Tả một khu vui chơi, giải trí mà...