Tập làm văn: Tả cảnh – Tuần 32


Lời giải chi tiết Chọn một trong các đề bài sau : 1. Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em. 2. Tả một đêm trăng đẹp. 3. Tả trường em trước buổi học. 4. Tả một khu vui...