Tập làm văn – Tả đồ vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)


Lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài sau:1. Tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai của em.1. Tả cái đồng hồ báo thức.2. Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích.3. Tả một...