Tập làm văn: Tả đồ vật (Kiểm tra viết)


Lời giải chi tiết Chọn một trong các đề bài sau : 1. Tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai của em. 2. Tả cái đổng hồ báo thức. 3. Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu...