Tập làm văn: Tả người


Lời giải chi tiết Chọn một trong các đề sau:1. Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi.2. Tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, em,…) của em.3. Tả một bạn học của em.4. Tả một...