Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)


Chọn một trong các đề bài sau : 1. Tả cô giáo (hoặc thầy giáo) đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp. 2. Tả một người ở nơi em sinh sống (chú công...