Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại – Tuần 29 Tiếng Việt 5


Lời giải chi tiết 1. Đọc lại một trong hai phần sau đây của truyện Một vụ đắm tàu:a. Phần I, từ đầu đến gỡ chiếc khăn đỏ trên mái tóc, băng cho bạn. Có thể đặt tên phần này là Làm...