Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện


Lời giải chi tiết 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp.2. Chữa bài:a)  Tham gia chữa những lỗi chung dưới sự hướng dẫn của thầy cô.b)  Đọc lại bài làm của em,...