Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh


Lời giải chi tiết 1. Tự đánh giá bài làm của em :a)   Phần thân bài tả cảnh theo trình tự không gian hay thời gian ?b)   Chỉ ra các đoạn và ý của từng đoạn.c)   Chỉ ra những câu chuyển...