Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh


Lời giải chi tiết 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét về bài làm của cả lớp.Trả lời:Học sinh nghe cô giáo nhận xét về bài làm của mình và các bạn. 2. Chữa bài :Trả lời:a) Tham gia chữa...