Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh – Tuần 11


Lời giải chi tiết 1. Dựa vào hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), em tự nhận xét về bài kiểm tra tập làm văn giữa học kì I của mình.Trả lời:- Em đã viết đúng thể loại bài văn...