Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối


Lời giải chi tiết 1. Chữa bài a)  Đọc lại bài làm : -  Đọc lời nhận xét của cô giáo (thầy giáo) trong bài. -  Đọc những chỗ mắc lỗi, tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi. -  Tự đánh...