Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật


Lời giải chi tiết 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung về bài làm của cả lớp. 2. Tự đánh giá bài làm của em theo những gợi ý sau : a)  Bài làm có hay không có...