Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật


Lời giải chi tiết 1. Nghe cô giáo (thầy giáo) nhận xét chung vể bài làm của cả lớp. 2. Chữa bài: a)   Tham gia chữa những lỗi chung trên lớp. b)   Đọc lại bài làm của em, lời phê...