Tập làm văn: Trả bài văn tả người


Lời giải chi tiết 1. Dựa vào kết quả bài làm và hướng dẫn của cô giáo (thầy giáo), tự nhận xét về bài làm của em và rút kinh nghiệm theo các yêu cầu sau:Trả lời:-   Viết đúng thể...