Tập làm văn – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1


1. Dựa theo truyện Không nỡ nhìn, trả lời câu hỏi:a)  Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt?b)  Bà cụ ngồi bên cạnh hỏi anh điều gì?c)   Anh trả lời thế nào?d)   Em có nhận xét gì về...