Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của…


Đề bàiCho bảng số liệu:Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.Lời giải chi tiết Biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Nhật Bản...
Đề bàiĐọc các thông tin sau (trang 84,85 sgk Địa lí 11), kết hợp với biểu đồ đã vẽ, nêu các đặc điểm khái quát về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản.- Tích cực nhập khẩu công...