Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 – Chân trời sáng tạo

Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 – Chân trời sáng tạo

Với giải bài tập Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 2 Tập 1.

Thực hành 1 trang 31 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tập viết

toan lop 2 de xi met trang 31 32 33 chan troi sang tao - Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 - Chân trời sáng tạo

Học sinh tự tập viết theo mẫu.

Thực hành 2 trang 31 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

toan lop 2 de xi met trang 31 32 33 chan troi sang tao 1 - Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

a)

Quan sát hình vẽ em thấy gang tay em dài 13 cm, vì 13 cm > 10 cm, mà 10 cm = 1 dm, do đó gang tay em dài hơn 1 dm và ngắn hơn 2 dm, do 2 dm = 20 cm.

Vậy em điền như sau:

Gang tay em dài 13 cm

Gang tay em: dài hơn 1 dm,

ngắn hơn 2 dm.

b) Ước lượng:

Chiều rộng: khoảng 2 dm.

Chiều dài: khoảng 3 dm.

Luyện tập 1 trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

toan lop 2 de xi met trang 31 32 33 chan troi sang tao 2 - Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 - Chân trời sáng tạo

                        ……cm + ……cm = ……cm         ……cm  + ……cm + ……cm = ……cm

                   Dụng cụ gọt bút chì dài ……cm                                Bút chì dài ……cm

Trả lời:

Quan sát hình, em xác định độ dài của kẹp giấy, dụng cụ gọt bút chì và bút chì.

Kết quả như sau:

toan lop 2 de xi met trang 31 32 33 chan troi sang tao 3 - Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 - Chân trời sáng tạo

2 cm + 2 cm = 4 cm            2 cm + 2 cm + 2 cm = 6 cm

                        Dụng cụ gọt bút chì dài 4 cm                                Bút chì dài 6 cm

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Đường gấp khúc trang 52, 53 - Chân trời sáng tạo

Luyện Tập 2 trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tính:

a) 6 cm + 3 cm

    10 dm – 4 dm

b) 3 cm + 7 cm – 9 cm

    8 dm – 6 dm + 8 dm

Trả lời:

Em thực hiện phép tính: (lấy số trừ cho số, giữ nguyên đơn vị độ dài)

a) 6 cm + 3 cm = 9 cm

   10 dm – 4 dm = 6 dm

b) Phép tính thứ nhất: 3 cm + 7 cm – 9 cm

Có 3 cm + 7 cm = 10 cm

     10 cm – 9 cm = 1cm

Vậy 3 cm + 7 cm – 9 cm = 1 cm.

Phép tính thứ hai: 8 dm – 6 dm + 8 dm

8 dm – 6 dm = 2 dm

2 dm + 8 dm = 10 dm

Vậy 8 dm – 6 dm + 8 dm = 10 dm

Em điền kết quả như sau:

a) 6 cm + 3 cm = 9 cm

    10 dm – 4 dm = 6 dm

b) 3 cm + 7 cm – 9 cm = 1 cm

    8 dm – 6 dm + 8 dm = 10 dm

Luyện tập 3 trang 32 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Người ta cắt rời các băng giấy màu xanh và đỏ (như hình vẽ).

toan lop 2 de xi met trang 31 32 33 chan troi sang tao 4 - Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 - Chân trời sáng tạo

Trước khi cắt:

a) Số?

Băng giấy màu xanh dài ……cm

Băng giấy màu vàng dài ……cm

Băng giấy màu đỏ dài ……cm

b) Xanh, vàng hay đỏ?

Băng giấy dài nhất màu ……

Băng giấy ngắn nhất màu ……

Trả lời:

a) Cách 1: Em đo độ dài từng băng giấy rồi cộng lại

Độ dài băng giấy màu xanh là: 3 + 6 = 9 (cm).

Độ dài băng giấy màu vàng là 10 cm.

Độ dài băng giấy màu đỏ là: 1 + 3 + 4 = 8 cm.

 Cách 2: Em dùng phép tính trừ

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Ngày, tháng trang 110, 111 - Chân trời sáng tạo

Băng giấy màu xanh dài là: 10 – 1 = 9 (cm)

Băng giấy màu đỏ dài là: 10 – 1 – 1 = 8 (cm)

b) Băng giấy màu xanh dài 9 cm, băng giấy màu vàng dài 10 cm, băng giấy màu đỏ dài 8 cm.

Em thấy 8 < 9 < 10

Băng giấy dài nhất là băng giấy màu vàng.

Băng giấy ngắn nhất là băng giấy màu đỏ.

Em điền kết quả như sau:

a) Số?

Băng giấy màu xanh dài 9 cm

Băng giấy màu vàng dài 10 cm

Băng giấy màu đỏ dài 8 cm

b) Xanh, vàng hay đỏ?

Băng giấy dài nhất màu vàng

Băng giấy ngắn nhất màu đỏ

Luyện tập 4 trang 33 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

toan lop 2 de xi met trang 31 32 33 chan troi sang tao 5 - Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 - Chân trời sáng tạo

a) 1 dm = ……cm                                                     b) 10 cm = ……dm

    2 dm = ……cm                                                         20 cm = ……dm

    7 dm = ……cm                                                         50 cm = ……dm

Trả lời:

a) 1 dm = 10 cm                                                        b) 10 cm = 1 dm

>> Xem thêm:  Toán lớp 2 Em làm được những gì trang 21, 22, 23 - Chân trời sáng tạo

    2 dm = 20 cm                                                            20 cm = 2 dm

    7 dm = 70 cm                                                            50 cm = 5 dm

Luyện tập 5 trang 33 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Số?

toan lop 2 de xi met trang 31 32 33 chan troi sang tao 6 - Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 - Chân trời sáng tạo

Anh cao 15 dm.

Em cao 12 dm.

Anh cao hơn em ……dm.

Em thấp hơn anh ……dm.

Trả lời: 

Anh cao 15 dm, em cao 12 dm. Để tính anh cao hơn em hay em thấp hơn anh bao nhiêu đề-xi-mét, em thực hiện phép tính trừ: 15 dm – 12 dm = 3 dm

Em ghi kết quả như sau:

Anh cao hơn em 3 dm.

Em thấp hơn anh 3 dm.

Luyện tập 6 trang 33 SGK Toán lớp 2 Tập 1: 

Ước lượng rồi đo chiều rộng bàn học ở lớp em.

            Ước lượng: ……dm

            Đo: ……dm

toan lop 2 de xi met trang 31 32 33 chan troi sang tao 7 - Toán lớp 2 Đề-xi-mét trang 31, 32, 33 - Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Tùy vào loại bàn học ở lớp, em ước lượng và đo, chẳng hạn:

Ước lượng: 5 dm

Đo: 4 dm

Hoạt động thực tế trang 33 SGK Toán lớp 2 Tập 1:

Tập ước lượng và đo một số đồ dùng gia đình theo đơn vị đề-xi-mét.

Trả lời: 

Em tự ước lượng và đo một số đồ dùng gia đình như tivi, tủ lạnh,…